Doskonały Kościół?

28.10.2020

Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus.- List Świętego Pawła do Koryntian 12:12

Co myślisz na temat Kościoła? Czy uważasz, że jest pełny hipokryzji? Miejcem dla słabeuszy? A może wydaje Ci się, że jest to po prostu religijny klub, tylko dla ludzi o określonych poglądach?

Te zarzuty mogą być czasami prawdziwe. W końcu wspólnoty chrześcijańskie składają się z ludzi, a ludzie nie są doskonali. Niedoskonali ludzie tworzą niedoskonałe wspólnoty.

Kościół z natury swego powołania jest miejscem dla grzeszników, którzy potrzebują Boga. To jest miejce, gdzie ludzie mają wzrastać duchowo i doświadczać zachęty do życia w bliskiej więzi z Bogiem.

Dla niewierzących Kościół powienien być miejscem,gdzie będą mogli zobaczyć,co oznacza wiara w Boga, nie tylko w niedzielę, ale w codziennym życiu ludzi wierzących. Niech to będzie dla nas zachętą do aktywnego uczestniczenia w życiu Kościoła,pamiętając o tym, że Chrystus jest głową Kościoła i to On ma być dla nas najwyższym wzorem.