OBDAROWANI MĘDRCY ZE WSCHODU

24.04.2020

"A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę." - Mateusza 2:10-11

Kiedy myślimy o mędrcach, którzy odwiedzili Jezusa po Jego narodzinach, zazwyczaj myślimy o darach złota, kadzidła i mirry, które oni przynieśli. Ale jeśli przyjrzysz się bliżej, zdasz sobie sprawę, że historia mędrców nie skupia się jedynie na tym, co przynieśli, lecz bardziej na tym, co otrzymali. Popatrz na to, co się zdarzyło po tym, jak ujrzeli gwiazdę, która poprowadziła ich do Jezusa. Ewangelista Mateusz pisze, że „kiedy ujrzeli gwiazdę niezmiernie się uradowali!” Nie musisz być teologiem żeby to zauważyć! Byli tak bardzo szczęśliwi, ponieważ zamierzali zrobić to, do czego każdy z nas został stworzony – do ukorzenia wobec Jezusa i uwielbienia KRÓLA!

Jeśli nigdy nie spotkałeś Chrystusa, dobrą wiadomością dzisiaj dla Ciebie jest to, że On czeka, pragnąc dać tobie radosne życie w pełni i satysfakcję… i wieczność z Nim. To jest Dobra Nowina. A jeśli wierzysz w Chrystusa, ciesz się, że codziennie masz ten przywilej czczenia Króla. Pamiętaj, że pewnego dnia dołączymy do wieczności i zobaczymy na własne oczy wiecznie trwające uwielbienie ukorowanego Króla Królów i Pana wszystkiego! Alleluja!