Myśl dnia

” Nie błądźcie: Złe rozmowy psuja dobre obyczaje.” – 1 Koryntian 15:33

Z KIM PRZYSTAJESZ TAKIM SIĘ STAJESZ

Jest tyle pokus, które napotykamy, kiedy staramy się żyć uczciwie. Jednym z największych wpływów, które określają sposób, w jaki żyjemy to ludzie z naszego otoczenia, których wybieramy bardziej lub mniej świadomie. Naturalne jest, że większość z nas ma tendencję do stawania się podobnymi do środowiska, w jakim żyjemy. Trochę jak kameleon!

Spędzając czas z ludźmi, możesz przyjąć ich style, wartości i procesy podejmowania decyzji. Jeśli zadajesz się ze złymi ludźmi, możesz znaleźć się w sytuacjach kryzysowych zmagając się z etycznymi decyzjami. Jeśli otoczysz się mężczyznami i kobietami o pobożnym charakterze etyczna ścieżka będzie łatwiejsza do podjęcia. Prawdopodobnie wiesz to wszystko i ufam, że właściwie dobierasz sobie przyjaciół. Zachęcam Cię abyś świadomie dołączał się do grup ludzi, którzy wiesz, że funkcjonują uczciwie. Jeśli posiadasz własną firmę zatrudniaj ludzi tylko o solidnym charakterze. Nie zapomnij, aby twoi dostawcy, agencje reklamowe, firmy audytorskie itd. były także sprawdzonymi i solidnymi miejscami. Otaczaj się dobrymi ludźmi a odkryjesz, że łatwiej Ci będzie pójść za wytycznymi, które Bóg umieścił dla nas w swoim Słowie.

 

Druk