Ogłoszenie narodzin

5.01.2021

Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. - Ewangelia wg. św. Mateusza 1:21

Przyjemnie odbiera się wiadomości od bliskich o narodzinach nowych dzieci. Jest to zwykle czas radości i świętowania w rodzinie. Kiedy narodził się Jezus, sam Bóg posłał anioła z posłannictwem o tym, że w mieście Dawida narodził się Zbawiciel, Chrystus Pan.

Możesz zadać pytanie: „Dlaczego potrzebuję zbawiciela?”

Pismo Święte wyraźnie podkreśla, że potrzebujemy zbawiciela z powodu naszego grzechu, który oddziela nas od Boga. Przesłaniem Świąt Bożego Narodzenia jest to, że Chrystus przyszedł na świat, aby zapłacić cenę za nasze winy i pojednać nas z Bogiem. Dla tych, którzy wierzą jest to zbawienna nowina.

W przedświątecznym zabieganiu, nie zapominaj o prawdziwym znaczeniu tych Świąt. To jest klucz do tego ,aby były one naprawdę szczęśliwe.