Myśl dnia

“A gdy był na osobności, pytali go ci, którzy z nim byli razem z dwunastoma, o te podobieństwa. I odpowiedział im: Powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego; tym zaś, którzy są zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach, aby patrząc, widzieli, a nie u – Marka 4:10-12

PRZEKŁAD LITERALNY

Kiedy chrześcijanin szczerze deklaruje, że “wierzy dosłownie we wszystko co jest napisane w Biblii” możemy mieć podstawy do tego, że jest wprowadzony w błąd. Z jakiego powodu? Przyjrzyjmy się nauczaniu Jezusa. W kazaniu na górze Jezus powiedział: “Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła.” Nie chodzi tu o to, że Jezus zachęca nas do wydłubywania oczu! Zwraca jednak naszą uwagę na powagę grzechu, istotę pokuty tak by nie zaleźć się w piekle. Gdybyśmy jednak przyjmowali słowa Jezusa dosłownie każdy z nas musiałby natychmiast wydłubać sobie oczy.

Pamiętajmy, że Jezus uczy w przypowieściach, metaforach i alegoriach. Używa ich po to by ukazać szerzej perspektywę duchowości. Czy w takim razie to rozcieńcza treść Pisma Świętego? Absolutnie nie! Jezus po prostu używa łatwych do zapamiętania ilustracji by zakomunikować doskonałą prawdę. Jest to też doskonałe miejsce aby poprosić Ducha Świętego o pomoc w odróżnianiu prawdy dosłownej od przypowieści. Pozwoli to nam głębiej zrozumieć bogate prawdy naszej wiary.

Druk