OJCOWIE I DZIECI

21.02.2020

"Ojcowie, nie wywołujcie u swoich dzieci rozżalenia, aby nie ulegały zniechęceniu" - List św. Pawła do Kolosan 3:21

Tatusiowie – potrzebujecie pomocy w tym, jak stać się lepszymi ojcami? Jeden werset biblijny wydaje się wyjątkowo stosowny w tym kontekście: „A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana” (Ef. 6,4). Niepobudzanie swoich dzieci do gniewu w praktyce oznacza nienarzucanie niemożliwych do spełnienia wymagań. Nie gaś ich ducha poprzez zbyt zasadnicze traktowanie. Każde dziecko potrzebuje być stale zachęcane do rozwoju, a nie tylko krytykowane.

Wychowanie dziecka w karności wymaga zachowania właściwej postawy miłości i konsekwencji w działaniu. Dzieci potrzebują jasnego określenia granic i zasad karności w przypadku ich przekroczenia. To daje im poczucie bezpieczeństwa i zapewnia o miłości ze strony rodziców.

Wychowanie dziecka „dla Pana” oznacza nic innego jak nauczanie dzieci. Zauważmy, że dyscyplina poprzedza naukę, ale sama dyscyplina bez właściwego ukierunkowania dziecka będzie prowadzić donikąd. Dzieci potrzebują ojców, którzy poświęcą się nauczaniu tego, co jest dobre a co złe i zrobią to w miłości. Bycie dobrym tatusiem nie jest łatwym zadaniem i dlatego powinniśmy czerpać inspirację i siłę z miłości naszego Ojca Niebieskiego.