Myśl dnia

“Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.” – Filipian 2:10-11

PADNIJ NA KOLANA

Biblia mówi o wielu interesujących reakcjach ludzi widzących Jezusa po raz pierwszy. Na przykład, kiedy trzech mędrców po raz pierwszy ujrzało Jezusa padli na kolana i oddali mu hołd. Pamiętasz może pewną kobietę, która w tłumie dotknęła skrawek szaty Jezusa? Jezus wtedy odwrócił się i zapytał: „Kim jest ta, która mnie dotknęła?” Wtedy kobieta upadła na ziemię w uwielbieniu i wdzięczności. A trędowaci? Ci, którzy potrzebowali uzdrowienia? A żebracy? Wszyscy padali przed Jezusem i oddawali mu cześć uznając Jego władzę i suwerenność! Do tej listy dodaj przypadek Piotra, który nie mógł złapać jakiejkolwiek ryby do chwili, kiedy pojawił się Jezus. Co wtedy zrobił? Tak jak inni Piotr upadł na kolana i ukłonił się Jezusowi. A teraz mój ulubieniec – Tomasz, jeden z uczniów, który dowiadując się od innych uczniów, że Jezus Chrystus zmartwychwstał powiedział, że nie uwierzy do momentu, kiedy nie dotknie jego ran po gwoździach w Jego rękach. Wtedy pojawił się Jezus i przemówił do Tomasza, “Przyjdź tutaj i połóż swoją rękę na mojej ranie.” Pełen lęku Tomasz odpowiedział, “Mój Pan i mój Bóg!”

To jest to, czego również i dzisiaj oczekuje od nas Ojciec Niebieski. Chociaż nie zawsze możemy zrobić to fizycznie, On chce, aby nasze serca, umysły i dusze oddawały, w pokorze, Bogu i Jezusowi w Duchu Świętym należną chwałę i cześć. Jeśli jeszcze nie przyjąłeś Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa, modlę się, że to jest dzień, kiedy upadniesz na kolana w czci Jezusowi i powierzysz Mu swoje życie! Naprawdę warto.

 

Druk