PIENIĄDZE… SŁUGA CZY PAN?

21.09.2020

“Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać.”  Dzieje Apostolskie 20:35

W swojej książce, Days of Grace (Dni Łaski), Arthur Asie dzieli się z czytelnikami swoją filozofią na temat pieniędzy. Pisze on, że z pieniędzy, jakie zarabiamy, jesteśmy w stanie się utrzymać, lecz jednak to, co dajemy innym składa się na istotę naszej egzystencji. Cóż za wiele perspektyw dają nam pieniądze. Cała różnica polega jednak na tym, żeby się skupić na dawaniu a nie na braniu.

Jeśli naszym priorytetem jest kupienie wszystkiego co się da, pragnienie wszystkiego, co możemy kupić oraz rozkoszowanie się tym co mamy stajemy się niewolnikami naszych pieniędzy. Nasze szczęście zależy od tego ile posiadamy. Z drugiej jednak strony, gdy posługujemy się pieniędzmi jako narzędzie do czynienia dobra, wtedy stają się one naszym sługą. Właśnie takie nastawienie umożliwia nam posługiwanie się pieniędzmi tak jak tego oczekuje od nas Bóg- aby zaspokajać nasz potrzeby, jak również, aby czynić dobro innym ludziom.

Według słów Jezusa: „Nie możecie Bogu służyć i mamonie.” I co wy na to? Jesteś Panem sowich pieniędzy, czy może to one mają nam tobą władzę? Pan czy sługa? Wybór należy do Ciebie.