Po co ja w ogóle zostałem stworzony?

10.07.2014

„Wiele zamysłów jest w sercu człowieka, lecz dzieje się wola Pana." - Księga Przysłów 19:21

Po co żyję?

Czy kiedykolwiek zadałeś sobie to pytanie? Rich Warren zadaje je w książce pt. „Życie świadome celu” (The Purpose Driven Life).
Czy potrafisz określić cele swojego życia?

Przeciętny człowiek uważa, że życie jest po to, by ciężko pracować, wychowywać dzieci, zarobić tyle pieniędzy, by wystarczyło na emeryturę. Jednakże ta filozofia w gruncie rzeczy prowadzi do rozpaczy. Życie zgodnie z nią można porównać do powolnego tonięcia w bezkresnym oceanie. Żaden z wymienionych bowiem celów nie uzasadnia satysfakcjonująco ludzkiego istnienia.
Prawdziwy cel uświadamiamy sobie wtedy, gdy przez Jezusa Chrystusa poznajemy naszego Stwórcę. On nas miłuje, ma wobec nas plan. Naszą rolą jest ufać Mu i słuchać tego, co mówi w Piśmie Świętym.

Nie marnuj swego życia. Poznaj Go osobiście.