POKÓJ Z NIM, PRZEZ NIEGO, W NIM

14.12.2020

„Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni, On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń”  List św. Pawła do Efezjan 2:14-16

Któż nie pragnie pokoju? Pokoju w pracy, pokoju w relacjach z innymi, w życiu. Czyż to nie jest marzenie? Wcale nie musimy się jakoś specjalnie rozglądać, by zauważyć, że w dzisiejszym świecie bardzo brakuje pokoju i tych, którzy go czynią. Wygląda na to, że gdzie byśmy nie spojrzeli, uderzy nas kolejny przygnębiający obraz świata tęskniącego za pokojem.

Czy wiesz, że Bóg tak naprawdę chce byśmy trwali w pokoju z Nim? Bóg, nasz niebieski Ojciec, pragnie zaprowadzić pokój między Nim a tobą i między Nim a mną. Zupełny pokój. Trwały i wieczny. Pokój, który oferuje, to dar przychodzący przez Niego i w Nim. Bóg jest ostatecznym i doskonałym twórcą pokoju.

Ale dlaczego potrzebujemy przede wszystkim pokoju z Bogiem? Biblia pokazuje nam, że trwając w naszych grzechach jesteśmy właściwie w stanie wojny z Bogiem. Prowadzimy naszą własną rebelię. A tu, w samym środku tej naszej wojny i rebelii, Bóg oferuje nam pokój ze sobą poprzez swego Syna, Jezusa.

Bóg oferuje nam dar pokoju i pojednania, pomimo faktu, że to my rozpoczęliśmy rebelię i zaczęliśmy powstanie przeciw Niemu.

Ale bycie rozjemcą nie jest łatwe. Nie wystarczy być pasywnym, często trzeba ponosić koszty tej postawy. Zaprowadzanie pokoju może pociągać za sobą bardzo duże koszty i być niezwykle trudne. Krzyż pokazuje jak wielką cenę zapłacił Jezus, by zaoferować nam ten rodzaj pokoju. W odpowiedzi na wrogość i barierę stworzone przez nasz grzech, Jezus oferuje nam swoje życie – za nas, za pokój. Na krzyżu oddaje nam życie pomimo wojny i rebelii naszego grzechu. Poprzez moc Jego zmartwychwstania, On niszczy wrogość naszego grzechu, która oddzielała nas od Boga. Chwal Boga za to, że jest takim rozjemcą!

Czy prawdziwie doświadczyłeś radości, płynącej z bycia pogodzonym z Bogiem, przez Boga i w Bogu? Ten pokój to oferta dla ciebie, przez Jezusa Chrystusa.