Być podobnym do Jezusa

15.12.2020

"Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi." - List św. Pawła do Rzymian 8:14

W czasach przełomów i intensywnych zmian społeczno-kulturowych wiele się mówi na temat podstawowych wartości i ich wpływu na priorytety w rodzinie, pracy i generalnie życiu codziennym. Podstawową wartością z perspektywy chrześcijańskiej jest to aby stawać się coraz bardziej podobnym do Jezusa.

Pomyśl o tym. Jezus zainwestował wiele czasu w życie swoich dwunastu uczniów. W pewnym momencie nawet wymył ich stopy, co w tych czasach było czymś co robili jedynie słudzy lub niewolnicy. Jezus uzdrawiał chorych, okazywał miłość ubogim, troszczył się o wdowy, sieroty i innych odrzuconych ludzi. Był rozgniewany na religijnych przywódców, którzy skupiali się bardziej na legalizmie niż okazywaniu miłości Bożej. Nawet gdy był przybity do krzyża, wybrał drogę przebaczenia, a nie nienawiści wobec człowieka. Życie Jezusa opierało się na wypełnianiu woli Jego Ojca. Okazywał miłość, współczucie i oferował przebaczenie.

Na ile Twoje życie jest odzwierciedleniem wartości, które wyznajesz? Oczywiście, nikt nie jest doskonały i wszyscy jako ludzie zmagamy się z grzechem. Podstawową wartością na której opiera się chrześcijaństwo jest naśladowanie Chrystusa. Co jest Twoją wartością?