Myśl dnia

“A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie.”1 Tym. 6:9

POKUSA BOGACTWA

Pieniądze to nie wszystko. Żadne pieniądze nie kupią ci szczęścia, ale pragnienie by być bogatym może wprowadzić wiele komplikacji do twojego życia.

Biblia objaśnia to, że choć same pieniądze nie są czymś złym to żądza pieniądza może prowadzić do poważnych konsekwencji. Żądza bycia bogatym wprowadza wiele nowych pokus do twojego życia. Jakie mogą to być pokusy? A więc, to może być pokusa by wzbogacić się na innych poprzez defraudację ich środków. To może być pokusa by okradać innych ludzi w celu osiągnięcia większego bogactwa. Ten główny cel by posiadać coraz więcej pieniądzy może spowodować proces, w którym pokusę zaczynamy robić coś o czym nigdy byśmy wcześniej nie pomysleli, że jesteśmy w stanie się ich podjąć. To może całkowicie pochłonąć nasze życie. Kiedy bogactwo staje się naszym priorytetem, nie chcemy uznać, że tak naprawdę wszystko co posiadamy należy do Boga.

Bogactwo zarobione uczciwie może być wielkim błogosławieństwem. Można dzięki niemu uczynić dużo dobra. Ale żądza bogactwa ukierunkowanego na egocentryczne spełnienie, może prowadzić do popadnięcia w pułapkę wielu niezdrowych pokus.

Druk