Myśl dnia

“Każdy z was będzie szanował matkę i ojca…”Księga Kapłańska 19:3

Szacunek dla rodziców

Pismo Święte nakazuje nam ,abyśmy okazywali szacunek swoim rodzicom. Można powiedzieć, że w praktyce wyraża się to w trzech etapach. Etap pierwszy opiera się na posłuszeństwie rodzicom; etap drugi, zwykle najdłuższy, jest czasem, kiedy dzieci stają się dorosłe i uniezależniają się od rodziców, co nie oznacza, że ich już nie potrzebują; etap trzeci zaczyna się wtedy ,gdy rodzice potrzebują pomocy swoich dzieci, gdyż sami już nie dają sobie rady. W każdym z tych etapów jesteśmy powołani do tego, by okazywać szacunek naszym rodzicom.

Szacunek w praktyce wyraża się poprzez poświęcenie swojego czasu i okazywanie miłości. Nie chodzi tutaj tylko o słowa, ale praktyczne zaangażowanie i troskę w oparciu o Bożą miłość. Zawsze pamiętajmy o tym, że okazywanie szacunku będzie również owocowało wzrostem szacunku z drugiej strony.

Okazywanie troski rodzicom jest naszym powołaniem. Cieszmy się z tego w naszym życiu i starajmy się nigdy nie zapominać, że to ,jak my okazujemy szacunek naszym rodzicom będzie miało też wpływ na to, jak nasze dzieci będą nas traktować w przyszłości.

Druk