POWODY, DLA KTÓRYCH ŻYJEMY

25.09.2014

„Mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa.” - —List Św. Pawła do Filipian1,6

Prawie każdy z nas chciałby znaleźć odpowiedź na pytanie, jaki jest cel naszego życia. Dlaczego się rodzimy i po co w ogóle żyjemy?.
Mam dobre wieści. Bóg zaszczepił w nas uczucie pragnienia Nieskończoności. On, jako nasz Stwórca, ma cel i plany związane z naszym życiem, a rolą człowieka jest odkrycie właśnie tych planów. Bóg obdarował nas różnego rodzaju zdolnościami i talentami, i stwarza nam różne okazje, abyśmy mogli czerpać z życia to, co najlepsze. Ostatecznym celem Boga jest umocnienie więzi z każdym człowiekiem, poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. I każdy z nas może tego dokonać – właśnie poprzez wiarę.
Mam jeszcze kilka dobrych wieści. Słowo Boże mówi: „Mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa.”
Cóż za obietnica! Jak już powierzymy nasze życie Bogu i gdy zaufamy Mu, wtedy On ujawni nam sens naszego życia. Dołoży również wszelkich starań, abyśmy zrozumieli Jego wolę. Więc na co czekasz? Już najwyższy czas żebyś odkrył cel swojego życia. Musisz zacząć żyć właśnie dla tego celu.