Priorytety ojca

20.03.2021

"A ci kim są dla ciebie?, Jakub odpowiedział: To dzieci, którymi Bóg łaskawie obdarzył twego sługę." - Księga Rodzaju 33:5

Spędźmy dzisiaj chwilę przypominając sobie trzy biblijne priorytety w życiu ojca:

1. „Mężowie miłujcie żony.” (List św. Pawła do Efezjan 5:25). Najlepszy sposób na bycie dobrym ojcem to bycie kochającym meżem. Nasze dzieci potrzebują tego bardziej niz czegokolwiek innego. Pamietaj, że biblijne słowo odnoszące się do miłości oznacza znacznie więcej niż tylko uczucie. Oznacza ono m.in. oddanie.

2. „A wy, ojcowie nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci…” (List św. Pawła do Efezjan 6:4. Psychika dziecka jest bardzo wrażliwa. Często jako ojcowie mamy zbyt wygórowane oczekiwania wobec naszych dzieci i mamy tendencję do zbytniej surowości. To może doprowadzić do emocjonalnego zamknięcia i mieć poważny wpływ na niskie poczucie wartości naszych dzieci.

3. „…lecz wychowujcie je stosując karcenie i napominanie Pańskie.” (List św. Pawła do Efezjan 6:4). Aby to robić we właściwy sposób powinniśmy być pobożni i stosować nauczanie Pisma Świętego w naszym życiu. Dzieci potrzebują mieć określone zasady. To daje im poczucie bezpieczeństwa. Potrzebują też pomocy w określeniu tego co jest dobre, a co złe.

Podsumowując, najlepsi ojcowie kochają swoje żony, dzieci i Pana Boga. Ojcowie, niech to będzie dla nas zachętą na każdy dzień.