Przebaczanie wrogom

29.07.2022

„Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie." - List św. Pawła do Efezjan 4:32

W 1962 roku w miejscowości Montgomery w stanie Alabama młody, nieznany kaznodzieja baptysta wrócił do zniszczonego wybuchem bomby domu, przed którym zastał wielki tłum ludzi.

Wbiegł do niego szybko, by sprawdzić, czy jego żona i córka przeżyły. Na szczęście okazało się, iż obie cudem ocalały. Pocieszył je, a potem wyszedł do rozgniewanych ludzi.

Zgromadzili się tam z łańcuchami i bronią, by wziąć odwet na białej społeczności za tak podły czyn. Kaznodzieja oznajmił im jednak, iż nie będzie zemsty, gdyż Jezus każe nam kochać naszych wrogów i przebaczać prześladowcom. W ten sposób rozpoczęła się historia niesamowitego człowieka wielkiego ducha Martina Lutera Kinga.

To, co w tej sytuacji zrobił King jest możliwe tylko dla tych, którzy żyją i postępują zgodnie z Duchem Chrystusa. Przebaczająca miłość wyróżnia prawdziwe chrześcijaństwo, daje siłę wierzącym, przemienia ten świat.