Przepełniony poczuciem winy

28.07.2022

„Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej zgładź występki moje! Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego!" - Księga Psalmów 51:2-3

Czy masz głębokie poczucie winy?
To stan, który osłabia fizycznie, emocjonalnie, duchowo. Aby go uniknąć, najlepiej czynić dobro.

Jeżeli masz z tym problemy musisz:

– po pierwsze: wyznać swoje grzechy Bogu i pragnąć je naprawić,
– po drugie: prosić o przebaczenie tych, którym wyrządziłeś krzywdę,
– po trzecie: przebaczyć samemu sobie (przyjmij fakt, że jeżeli Bóg ci przebaczył, Ty też możesz sobie przebaczyć).
– po czwarte: wiedzieć, iż istnieje różnica między przebaczeniem a ponoszeniem konsekwencji niewłaściwych decyzji.