PRZEKAŻ DALEJ

4.09.2020

A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.  Rzym. 12:2

Przekaż dalej? A co jeśli osoba przekazująca świadectwo o żywym Bogu złorzeczyła przeciwko Niemu albo miała styczność z siłami nieczystymi?  Bóg może użyć kogokolwiek. Jego moc jest w stanie przekształcić każdego. Oto przykład człowieka, który tego doświadczył.

Jako zadeklarowany członek Ku Klux Klanu, Bob Terrance był zaangażowany w ponad trzydzieści bombardowań domów, kościołów i synagog.  Został skazany na 30-letni okres kary więzienia w Mississippi.  Podczas odbywania swojego wyroku, Bob zaczął czytać Biblię, odkrywać miłość do Boga w Jezusie Chrystusie oraz zdał sobie sprawę z tego jak wielkim był grzesznikiem. Świadomie wyrzekł się rasizmu i nienawiści.  Wtedy właśnie w modlitwie zawołał o łaskę do Boga w Jezusie Chrystusie i otrzymał zbawienie i przebaczenie.  Zwolniony warunkowo kilka lat później, zaczął studiować, aby potem wstąpić do seminarium.  Ostatecznie został ordynowany na urząd pastora, ponieważ chciał podzielić się z innymi jak Chrystus może przekształcić życie. Do dzisiaj, najbardziej nierealny kandydat na rektorat Instytutu C.S Lewisa w Waszyngtonie, D.C Bob Terrance przypomina ludziom o zdumiewającej potędze Jezusa, która przekształca życie.

Przez świadectwo Boba Terrance’a mamy możliwość zobaczyć ucieleśnienie Bożej miłości we własnej osobie, w ciele Chrystusa, jak ktoś raz wypełniony nienawiścią jest teraz napełniony miłością. Otrzymując takie błogosławieństwo można przekazywać je dalej.