CZY MOŻNA MIEĆ DRUGĄ SZANSĘ?

3.09.2020

Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę.  1P 3:18-20

Czy ludzie mogą otrzymać drugą szansę by przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela po tym jak umrą? Wielu z was może na początku zadziwić odpowiedz. Jeżeli zmarli oni przed ukrzyżowaniem Jezusa Chrystusa to na pewno TAK! W Liście Świętego Piotra czytamy, że Jezus po tym jak poniósł śmierć poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu. W Piśmie Świętym czytamy, że Jezus został ukrzyżowany i pochowany, zszedł do piekła i zmartwychwstał trzeciego dnia. To jest bardzo ważne abyśmy wiedzieli co się stało z Jezusem od czasu Jego śmierci na krzyżu do zmartwychwstania. Co się wydarzyło podczas tych trzech dni?

Wszyscy ludzie, którzy zmarli przed ukrzyżowaniem Jezusa Chrystusa otrzymali drugą szansę. Jeżeli natomiast umarli po wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa, odrzuciwszy Go wcześniej za życia, nie otrzymali drugiej szansy na zbawienie. Nie ma biblijnych uzasadnień takiej możliwości. W Liście do Hebrajczyków 9: 27 czytamy: „postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd.”

Nie mamy się jednak czego obawiać, gdyż Dobra Nowina głosi, że zbawienie i życie wieczne jest dostępne dla każdego kto przyjdzie do Chrystusa i będzie pokutował za swoje winy w wierze. W 1 Jana 5: 12 czytamy: „Kto ma syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota.” Jeżeli dzisiaj nie jesteś pewny czy Go masz pomódl się. Zaufaj Chrystusowi, że On jest Zbawicielem i że ma dla ciebie życie wieczne. Jeżeli masz Chrystusa w swoim sercu możesz być pewien, że masz życie wieczne.

Nie zwlekaj, bo teraz już wiesz, że drugiej szansy nie będzie!