PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE

30.11.2014

"Ojcze nasz...święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje..." - Łk. 11:2

Jest taka piękna poezja w Piśmie Świętym. Być może jedym z najpiękniejszych poematów jest Modlitwa Pańska. Słowa te są tak znane, że często nie zastanawiamy się nad ich znaczeniem. Rozważ na przykład wyrażenie „Przyjdź królestwo twoje.” Co jest „królestwo?” I dokładnie o co prosimy wypowiadając te słowa?

Królestwo Boże jest wszędzie tam gdzie panuje Jezus. Jeśli Chrystus to Król twojego życia, królestwo Boże jest tam obecne. Jeśli Chrystus jest Panem twojego kościoła, królestwo Boże jest tam obecne. Jeśli Chrystusa panuje w twojej rodzinie, królestwo Boże jest tam obecne.

To wyrażenie jest też jest modlitwą wstawiennictwa. Prosimy o innych by wzmocnić Boże panowanie w ich życiu. Modlimy się o tych, którzy są zagubieni aby weszli do królestwa Bożego. To znaczy, że modlimy się o sprawy królestwa, aby jego wpływ był wzmocniony tutaj na ziemi.

Ale to nie jest wszystko. Kiedy się modlimy: “Przyjdź królestwo twoje,” prosimy też się o powrót Jezusa. Modlimy się nie tylko Przyjdź królestwo twoje, ale Bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi. Jego wola nie może być zrealizowana doskonale aż do powrotu Chrystusa. Więc za każdym razem kiedy wypowiadamy słowa „Przyjdź królestwo twoje” mówimy – „Chrystusie, powróć! Pragniemy abyś przyszedł i przyniósł swoją sprawiedliwość i pokój tu na ziemi!”