Znaczenie Jezusa

29.11.2014

"W [Chrystusie] ukryte są wszystkie skarby mądrości i wiedzy." - List św Pawła do Kolosan 2:3

Żadna inna osoba nie miała większego wpływu na historię niż Jezus Chrystus. Jest to historycznie potwierdzonym faktem, że Jezus żył w Judei i Izraelu ponad 2000 lat temu. Kim więc jest Jezus, którego narodziny świętujemy podczas Świąt Bożego Narodzenia?

–Jest On widzialnym obrazem niewidzialnego Boga. Jest wcieleniem Syna Bożego. Chcesz poznać Boga? Spójrz na Chrystusa i Jego życie opisane w Ewangeliach.

–Jest On Stworzycielem wszechświata. Na Nim opiera się całe stworzenie, które jest objawieniem majestatu Boga.

–Jest Zbawicielem świata i tylko w Nim mamy przebaczenie grzechów. On jest tym, który ma moc, aby pojednać nas z Bogiem.

–Jest Głową Kościoła, który jest Jego Ciałem w tym świecie.

Kiedy już wiesz,kim jest Chrystus, stajesz przed wyborem. Jest to najważniejszy wybór w Twoim życiu: czy uwierzysz i przyjmiesz to, kim On naprawdę jest czy też Go odrzucisz ze swojego życia. Kim jest Jezus dla Ciebie? Przesłanie biblijne jest jasne, ale ważne jest to, co Ty z tym zrobisz?