Przykład wiary

19.12.2020

"Maria zachowywała wszystkie te słowa w pamięci i w myślach łączyła je w całość." -

Ew. wg. św. Łukasza 2:19

Nie można oskarżyć przekazu biblijnego o to, że stara się wybielać życie bohaterów wiary, których opisuje. Abraham, Jakub, Mojżesz, Dawid i Piotr, wszyscy mieli pewne wady i upadki w swoim życiu. Maryja, matka Jezusa jest opisana jako wierna służebnica Pańska: „Jestem służebnicą Pańską, niech mi się stanie według twego słowa” (Ewangelia wg. św. Łukasza 1:38). Maryja wykazała się wielką wiarą. Jako młoda kobieta została odwiedzona przez anioła Gabriela z posłannictwem, że została wybrana, aby urodzić Zbawiciela świata.

Początkowo Maryja przestraszyła się i nie wiedziała ,jak to się wszystko stanie i jak zareaguje jej narzeczony Józef. Zadała aniołowi pytanie: „Jak to się stanie, skoro nie znam pożycia małżeńskiego?” Po chwili jednak odpowiedziała wiarą i posłuszeństwem słowu Bożemu. Dzięki jej wierności przyszedł na świat ,zgodnie z Bożym planem zbawienia, Jezus Chrystus.

Maryja jest obrazem wiary. Czy Ty również wierzysz Bożemu Słowu w swoim życiu? To, co Pismo Święte naucza na temat Jezusa jest prawdą. Czy również Twoją?