Myśl dnia

“A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza.”Mat.19:6

WIĘŹ MAŁŻEŃSKA JEST JEDYNA W SWOIM RODZAJU

Jezus mówi, że w małżeństwie nie chodzi tylko o związek męża z żoną. Małżeństwo to tak naprawdę symboliczna pamiątka związku Boga z ludźmi wiary. Dlatego właśnie Jezus podkreśla, że miłość do współmałżonka jest najważniejszym przykazaniem tak jak jedyna w swoim rodzaju lojalność w miłości w relacji pomiędzy mężem i żoną.

Jest wiele aspektów, które można by było poruszyć w trakcie uczenia się w jaki sposób powinniśmy kochać, rozumieć naszego partnera. Moglibyśmy mówić o znaczeniu okazywania szacunku przez żonę względem męża czy o zaspakajaniu przez męża potrzeby romantycznej miłości żony, znaczeniu słuchania, czasu, przebaczenia, współczucia, dobroci, uprzejmości, trzymania na wodzy języka, który jest skłonny do mówienia słów, które często ranią. Jak widać jest wiele zagadnień wokół których moglibyśmy krążyć jednak patrząc na Jezusa można powiedzieć, że podarował nam najbardziej podstawowe wyjaśnienie tego co oznacza miłość do naszego współmałżonka. Ma być naszym najlepszym przyjacielem. Mama czy tata, rodzeństwo czy przyjaciel – nawet dziecko – nie powinien być bliższy Tobie niż twój małżonek! Ponad to powinniśmy mieć głębokie poczucie zaangażowania, które steruje naszym sercem i czynami dopóki śmieć nas nie rozłączy.

Druk