PUSTY GROBOWIEC

16.04.2021

„A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też nasza wiara." - Pierwszy List Św. Pawła do Koryntian 15:14

Jeśli należysz do sceptyków, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, jak wytłumaczysz „pusty grobowiec”? Niektórzy twierdzą, że sami uczniowie wykradli ciało. W Ewangelii Św. Mateusza w wersecie 28:11-15 jest wzmianka dotycząca tej pogłoski.

Pytam Cię, jak uczniowie mogli pokonać strażników rzymskich, którym za opuszczenie stanowiska lub zgubienie więźnia groziła kara śmierci? Poza tym, jak wytłumaczysz męczeńską śmierć apostołów, w różnych zakątkach świata i w różnym czasie, za głoszenie czegoś, co uważali za kłamstwo?

Ludzie są w stanie poświecić swoje życie za kłamstwo, z którego nie zdają sobie sprawy. Jednakże, nie będą cierpieć za coś, o czym z góry wiedzą, że jest nieprawdą. Pamiętasz może Aferę Watergate oraz wszystkich członków rządu Nixona,szukających ratunku u swoich prawników, gdy tylko zdali sobie sprawę, że grozi im więzienie?

Apostołowie uważali, że Jezus Chrystus udowodnił, iż jest Synem Bożym właśnie poprzez zmartwychwstanie. Gdyby chcieli uniknąć śmierci męczeńskiej, musieliby jedynie zaprzeczyć temu, co głosili. Jednak tego nie zrobili.

Nie jest prawdą, że uczniowie Jezusa wykradli Jego ciało. Oddali swoje życie, ponieważ wiedzieli, że Chrystus powstał z martwych.