Salomon o przywództwie: ORGANIZUJ I DELEGUJ

1.02.2021

"Przychodzili, więc ze wszystkich narodów i spośród wszystkich królów ci, którzy dowiedzieli się o mądrości Salomona, aby przysłuchiwać się jego mądrości." - 1 Ks. Król. 5:14

Salomon był budowniczym, posiadał nadzwyczajny talent organizacyjny i miał wyjątkową zdolność gromadzenia odpowiednich ludzi wokół siebie oraz podziału obowiązków. Wiedział on jak zorganizować i delegować zadania.

Zauważ jak wielką siłą roboczą zarządzał Salomon. W Pierwszej Księdze Królewskiej znajdujemy opis tego jak król Salomon zwerbował robotników z całego Izraela w liczbie 30000 ludzi. Wysłał ich do Libanu, gdzie pracowali na zmiany, w taki sposób, że nie musieli zaniedbywać swoich regularnych obowiązków. Ale to nie jest wszystko. Biblia też opisuje inne działy tego wielkiego przedsięwzięcia. Okazuje się, że Salomon dysponował 70000 transporterów i 80000 kamieniarzy w górach, poza tym 3300 zarządcami, którzy byli odpowiedzialni za konkretne zadania zarządzając ludźmi wykonującymi zlecone prace. Setki tysięcy ludzi były zaangażowane w ten nadzwyczajny projekt.

Salomon zorganizował wszystkich tych różnych kontrahentów i podwykonawców w taki sposób, że każdy z nich był pewny swoich zadań i odpowiedzialności. Salomon stanowi niezwykły przykład tego jak ważną umiejętnością w przywództwie jest to by organizować i delegować. Jak ty sobie z tym radzisz?