Używaj lub strać

1.02.2021

„ ...[Pismo Święte daje ci] Mądrość ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystus." - Drugi List św. Pawła do Tymoteusza 3:15

Mam przyjaciół, którzy uczą się mówić po hiszpańsku. Borykają się z obcym słownictwem, odmiennym szykiem zdań, innym brzmieniem. Nabycie nowych umiejętności wymaga bowiem ćwiczenia i uporu. Słyszałeś z pewnością powiedzenie: „Używaj lub strać.” Wspomniani wcześniej znajomi zrozumieli, że muszą posługiwać się poznanymi słowami, bo w przeciwnym razie szybko je zapomną. Trzeba używać swojej wiedzy, bo inaczej jej nie zachowamy.

Ta zasada ma zastosowanie także w wymiarze duchowym. Wiara w Boga jest jak mięsień. Im częściej z niego korzystasz, tym staje się mocniejszy. Podręcznikiem kształtowania muskulatury jest Biblia, a osobistym trenerem Jezus Chrystus. Jeżeli uznasz Jego przywództwo, to odkryjesz, jak używać mięśnia wiary na co dzień.