Myśl dnia

“Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: “Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale poprosiłeś dla siebie o umiejętność1 Ks. Król. 3:10-12

Salomon o Przywództwie: WŁAŚCIWE ŻYCZENIE

Salomon jako młody król Izraela poprosił i otrzymał największy dar od Boga. Mógł poprosić o pokonanie wszystkich wrogów, długie życie, więcej władzy albo wielkie bogactwo. Zamiast tego wszystkiego zwrócił się z prośbą do Boga o mądrość. Prosił on o mądre serce by móc podejmować właściwe decyzje wobec poddanych. On chciał mądrości by wiedzieć jak panować nad swym królestwem. Mądrość stanowi nieodzowny atrybut wielkiego przywództwa.

Mądrość nie jest równoznaczna z wiedzą. Mądrość to zdolność właściwego wykorzystania wiedzy by podejmować prawe decyzje, które są najlepsze dla wszystkich zainteresowanych. Bóg daje nam klucz do mądrości, którym jest chęć słuchania słowa Boga i bycie mu posłusznym. Salomon “zapragnął” tego co właściwe. Powinniśmy pójść za jego przykładem kiedykolwiek sami znajdujemy się w pozycji zaufania, odpowiedzialności i władzy.

Druk