Seks w małżeństwie

17.11.2020

"Ja należę do miłego mego , a mój miły należy do mnie..." - Pieśń nad Pieśniami 6:3

Czy wiesz o tym ,jak pozytywne jest biblijne przesłanie na temat seksu w małżeństwie? Posłuchaj, co mówi Słowo Boże: „Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie i żona mężowi.” Dalej czytamy: „Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż…”

Oczywiście, tego rodzaju słowa nie zaskakują, biorąc pod uwagę kulturowy kontekst pierwszego wieku naszej ery. Jednak dalej w tym samym wersecie napisano: „…podobnie też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale żona” (Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 7:3-4). To było bardzo radykalne nauczanie, wbrew patriarchalnym schematom pierwszego wieku.

Boże Słowo dotyczy każdych czasów i w pewnym sensie jest zawsze konfrontowane z kulturą. Dzisiaj nauczanie o tym, że seks jest szczególnym darem od Boga przeznaczonym dla małżonków wydaje się być dla wielu anachronizmem. Jest jednak potężna wolność w tym, jak małżonkowie wyrażają sobie wzajemną miłość, radując się sobą nawzajem. Według biblijnego nauczania, nasze ciała są przeznaczone do tego, aby sprawiać przyjemność naszemu współmałżonkowi, a nie komuś innemu. To jest radykalne nauczanie. Zaufaj Temu, kto jest tak naprawdę Stworzycielem seksu.