Myśl dnia

“Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej.”Ef 5:21

SOLIDNY FUNDAMENT MAŁŻEŃSTWA

Według statystyk SBC Life każdego dnia w Ameryce, w więcej niż w 3571 rodzinach dochodzi do rozwodu. Ponad 50 procent dzieci uczących się w szkołach publicznych mieszka tylko z jednym rodzicem. Spośród tych dzieci, które wychowują się bez biologicznego ojca ponad 50 procent nigdy nie postawiła swojej stopy w domu swojego taty. Liczba rozwodów w Polsce również z roku na rok ciągle wrasta.

W dzisiejszych czasach przysięga małżeńska nie znaczy często zbyt wiele. W słowach: “póki śmierć nas nie rozłączy” często zamiast słowa “śmierć” można byłoby wstawić np. kryzys, problemy finansowe, zdrada, czy też “ja sam”. Co sprawia, że jesteśmy tacy egocentryczni w małżeństwie? Odpowiedzią na egoistyczne zachowanie mogą być słowa z Efezjan 5: 21 gdzie czytamy: “Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej”.

Słowo “poddany” pochodzi z języka greckiego i jest to stary termin wojskowy. Oznacza liczenie się z osobą, która jest autorytetem. Bożym rozwiązaniem na egocentryzm jest stara fraza militarna. Małżonkowie muszą być sobie poddani, koncentrujący się bardziej na potrzebach rodziny a nie pragnieniach jednostki. Warto budować nasze małżeństwo na solidnym fundamencie by walczyć o nie od samego początku tak by słowa przysięgi były trwałe.

Druk