Stan serca

21.08.2021

„Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych..." - List do Hebrajczyków 3:15

Czytałem raz o pewnym trenerze NBA, który oddalił się od Boga. Zainteresował się buddyzmem, filozofią zen i innymi tego typu zagadnieniami. W jednym z wywiadów powiedział, że kiedy powrócił do kościoła i usłyszał ,jak pastor wygłasza kazanie o potrzebie okazywania skruchy i ocaleniu poprzez Jezusa Chrystusa, miał wrażenie, że mówi bezpośrednio do niego.

Reporter zapytał: „No i co zrobiłeś?”

On odpowiedział: „Nic, przeczekałem do końca nabożeństwa.”

Struchlałem, kiedy to przeczytałem. Jest to bardzo obrazowy opis tego, w jaki sposób większość ludzi reaguje na Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie. Wiele osób po prostu zamyka swoje wnętrze, ponieważ są bardziej zainteresowane swoimi sprawami niż podążaniem za Bogiem. Jednak Biblia mówi: „jeśli dziś usłyszycie Jego głos nie zatwardzajcie serc waszych.”

Nalegam, abyś nie zamykał swojego serca. Zamiast tego ufaj Chrystusowi i podążaj za Nim – dziś i zawsze.