Myśl dnia

„A o tym dniu i godzinie nikt nie wie…”Ewangelia św. Mateusza 24:36

Znaki Powrotu Jezusa

Jezus,nauczając,mówił wielokrotnie,że powróci. Obecnie możemy obserwować znaki Jego powrotu:

Jest coraz więcej fałszywych nauczycieli i misjonarzy. Błędne nauczanie jest przeciwieństwem Słowa Bożego. Możemy je dostrzec nie tylko we współczesnych pozachrześcijańskich kultach, ale również w niewłaściwym nauczaniu – w kościele i poza nim.

Wojny i pogłoski o nich. XX wiek był najgorszy i najbardziej krwawy w historii. Co przyniesie następny?

Coraz większa liczba kataklizmów. Pojawiają się trzęsienia ziemi, tsunami, huragany, głód i powodzie.

Jezus mówi, że te wydarzenia możemy porównać do skurczy porodowych. Wraz z nadejściem rozwiązania, im dziecko jest bliżej narodzin, wzrasta ich częstotliwość i intensywność. Skurcze porodowe są jak znaki, o których mówił Jezus.

Chrystus jasno powiedział: „nikt nie zna dnia ani godziny.” Jeśli ktoś ustanowi ten czas, możesz być pewny, że jest fałszywym prorokiem, ponieważ nikt nie wie, kiedy nastąpi przyjście Pana. Musimy być zawsze gotowi. Ale jedno jest pewne – skurcze porodowe nie przestają się nasilać.

Druk