Myśl dnia

“Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi.”Ks.Rdz.1:26

STWORZONY NA OBRAZ BOGA

Co oznacza, że człowiek został stworzony na obraz Boga? Czy w takim razie Bóg ma dwie ręce, dwie nogi i długą brodę podobną do tej przedstawionej na suficie w Kaplicy Sykstyńskiej? Pismo Święte nie zakłada wizualnego duplikowania wyglądu Boga; zamiast tego odnosi się do Jego natury. Tak jak Bóg, człowiek może myśleć i rozumować. Doceniamy piękno i język. W przeciwieństwie do zwierząt, mamy wewnętrzny zmysł moralności i zdolności zrozumienia głębokich pojęć. To daje człowiekowi zdolność obcowania z Bogiem. Oto prawdziwy powód, dlaczego Bóg stworzył nas na swój obraz – On pragnie więzi z tobą a także zjednoczenia z całą ludzkością.

W tym samym wersecie Bóg odnosi się do naszej relacji z Ziemią. Kolejnym powodem, dla którego Bóg stworzył nas na swój obraz jest to abyśmy troszczyli się o całe Boże stworzenie. Mamy być pośrednikiem między Bogiem a wszystkimi innymi elementami Jego stworzenia. Jak możemy tym wszystkim zarządzać nie pozostając blisko Boga, nie myśląc jak Bóg, nie spełniając Jego woli? Rezultatem więzi z Bogiem jest właściwe radzenie sobie z Jego stworzeniem.

Bycie stworzonym na Jego podobieństwo jest niesamowitym darem jak również świętą odpowiedzialnością.

Druk