Myśl dnia

“Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: słuchaj Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego SERCA swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej.”Marka 12:29-30

KOCHAJ BOGA CAŁYM SERCEM

Kochać Boga całym swoim sercem oznacza kochać Go ze wszystkich swoich sił, czyli wszystkimi emocjami, pasjami. Pasja to ostatnio bardzo popularny termin w naszej współczesnej kulturze. Ludzie często pytają: „Co jest twoją pasją?” W odpowiedzi zazwyczaj każdy z nas zawiera to, co nas najbardziej interesuje, porusza, „kręci”. Może to być pewna ideologia, działania społeczne, polityka, teatr, film czy muzyka. Dla innych może mogłoby to być zarabianie pieniędzy, sprawność fizyczna albo oglądanie powtórek meczów z Euro 2012. Możesz pasjonować się wieloma rzeczami, ale główną pasją Twojego życia powinna być osobista więź z Bogiem.

Pomyśl o swojej więzi z Bogiem w ten sposób. Kiedy po raz pierwszy przyszedłeś do Chrystusa nie miałeś żadnego problemu w okazywaniu pasji Bogu. Miałeś głód studiowania słowa Bożego, oddawania Mu czci oraz opowiadania innym o Chrystusie. Byłeś podekscytowany i radosny. Wiele rzeczy wydawało się być możliwe. Jednak, kiedy zaczął mijać czas i życie przedstawiło wiele nowych wyzwań, to stało się jakoś bardziej naturalne, że inne rzeczy nabrały wyższego priorytetu. Wniosek może być następujący: jeśli pasjonujemy się czymś bardziej niż więzią z Bogiem to także dotyka naszych priorytetów. Jezus przypomina nam, że kiedy oddajesz swoje serce Bogu, to chcesz utrzymać tę pasję i kochać Go całym sercem.

Druk