Myśl dnia

“…Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają.”List do Hebrajczyków 11:6

Świętowanie Bożego Narodzenia

Kto jako pierszy świętował Boże Narodzenie?

1. Pasterze. W tych czasach stanowili niską klasę społeczną, ale to właśnie do nich Bóg skierował aniołów, aby ogłosić narodziny swojego Syna. Oni uwierzyli Bożemu słowu i w posłuszeństwie szukali Jezusa i wypełnieni radością znaleźli Go w żłobie.

2. Mędrcy ze Wschodu. Byli oni poganami z innej kultury. Poszukiwali znaczenia w gwiazdach. Bóg wskazał im gwiazdę, która ich doprowadziła do nowo narodzonego Króla.

Pasterze odkryli znaczenie Bożego Narodzenia poprzez posłuszeństwo posłannictwu Bożemu. Mędrcy ze Wschodu również dotarli do miejsca narodzin Jezusa i złożyli Mu pokłon. W tym właśnie zawiera się istota świętowania Świąt Bożego Narodzenia. Posłuszeństwo słowu Bożemu i oddanie pokłonu Zbawicielowi świata, który oddał swoje życie dla Ciebie i dla mnie…Obyśmy o tym nie zapomnieli w te Święta!

Druk