Myśl dnia

“…gdy matka jego Maryja została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego.”Ew. wg. św. Mateusza 1:18

Narodziny Jezusa

Święta Bożego Narodzenia dotyczą narodzin Jezusa z dziewicy Maryi. Czy wierzysz w to ponanadnaturalne poczęcie? Zastanów się nad tym, jakie mogą być konsekwencje,jeśli te słowa nie są prawdziwe.

Oznaczałoby to, że Józef i Maryja kłamali na temat narodzin Jezusa i że Biblia zawiera kłamstwa. Byłoby to jednoznaczne z tym, że Jezus był jedynie człowiekiem, a nie Synem Bożym.

Czy wierzysz w cudowne narodziny Jezusa?

Przesłanie biblijne jest jasne. Nie można być chrześcijaninem jednocześnie nie wierząc w to ,co stanowi fundament chrześcijaństwa. Ostatecznie nie da się wszystkiego wyjaśnić w czysto intelektualny sposób. Jest tutaj mowa o rzeczywistości ponadnaturalnej, duchowej.

Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Czy wierzysz, że Biblia jest wiarygodna?

Święta Bożego Narodzenia bez świadomości przeżywania ich głębokiego znaczenia w naszym życiu stają się jedynie pustą tradycją.

Druk