Synkretyzm religijny

5.09.2019

"Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie." - Pierwszy List św. Jana 4:1

Coraz bardziej popularne staje się mówienie o synkretyźmie religijnym, czyli próbie łączenia różnych nurtów religijnych w celu odkrycia osobistej ekspresji duchowości. Można tutaj dowolnie łączyć nauczanie Jezusa, Buddy,Mahometa z różnymi formami ruchu New Age. Wszystko zdaje się mienić jako prawdziwie „duchowe.”

Jednak harmonijne połączenie tych nurtów jest niemożliwe. Każda z religii ma swoje odmienne wierzenia, koncepcje Boga, zbawienia i życia wiecznego. Uznanie, że wszystkie religie są takie same jest bezpodstawne. Sztuczne łączenie elementów różnych religii w poszukiwaniu nowej duchowości tak naprawdę pozbawia je ich istoty i odrębności.

Jezus powiedział o sobie: „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie.” Są tylko dwie możliwości interpretacji tych słów: Jezus był kłamcą lub szaleńcem, albo to co mówił było rzeczywiście prawdziwe. Słowa Jezusa zakładają więc pewien konflikt z innymi religiami. Albo się jest z Nim, albo przeciwko Niemu. Sam musisz podjąć decyzję co do wiary w Boga. Pamiętaj jednak ,by nie dać się zwieść nowej pseudo-duchowości, która zakłada, że tak naprawdę nie ma znaczenia to, w co wierzysz.