Szacunek dla naszych żołnierzy

15.11.2014

„Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemne w okazywaniu szacunku.” - List św. Pawła do Rzymian 12:10

Słowo œwróg zostało zdefiniowane, jako osoba, która w stosunku do nas nastawiona jest nieprzyjaźnie.Jako o nieprzyjaciołach możemy myśleć o wszystkich tych, z którymi pracujemy, których spotykamy w naszym życiu, a nawet czasami o tych, z którymi żyjemy pod jednym dachem. O wszystkich, którzy są przeciwko nam. Jezus Chrystus powiedział jednak: „Kochajcie swoich nieprzyjaciół.”

Nie jest niczym nadzwyczajnym miłość do naszych przyjaciół, ale miłość do naszych wrogów to całkiem coś innego.

Pod koniec Wojny Secesyjnej większość ludzi mieszkających na północy Stanów Zjednoczonych domagała się dla części południowej kary za wszystkie szkody powstałe w czasie wojny. Pewnego dnia grupa ludzi wtargnęła do Białego Domu, oskarżając prezydenta Lincolna o to, że zbyt łagodnie traktuje mieszkańców południa. Jeden z mężczyzn był tak wzburzony, że, uderzając pięścią w biurko Lincolna, powiedział: „Panie prezydencie, ja wierzę w niszczenie mojego wroga.”

Prezydent Lincoln zastanowił się przez chwilę i zapytał: Czyż nie niszczymy naszego wroga, czyniąc go naszym przyjacielem?

Na tym właśnie polega natura chrześcijaństwa, które jest w stanie zmienić świat. Kluczowe pytanie brzmi czy to o Tobie mowa?