Myśl dnia

“…Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!” – Ew. wg. św. Mateusza 28:19

Tajemnica Trójcy Świętej

Jak Bóg może być trzema w jednym…Ojcem, Synem i Duchem Świętym? To jest jeden z podstawowych dogmatów chrześcijańskich.

Niektórzy uważają, że chrześcijaństwo naucza wiary w trzech bogów. To nie jest prawda. Chrześcijaństwo, podobnie jak judaizm i islam ,jest religią monoteistyczną. Jednak ani judaizm ani islam nie uznają wiary w Boga Trójjedynego. Żadna inna religia nie ma podobnej koncepcji Boga.

W jaki sposób można wyjaśnić to, jak Syn Boży, będąc człowiekiem, modli się do Boga Ojca? Jak pojąć to, że Ojciec, Syn i Duch Święty są w swej istocie połączeni, a jednocześnie różni od siebie? Wiele tomów teologii próbuje zgłębić tę tajemnicę istoty Boga. Wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi.

Ważnym jest jednak to, że Bóg chrześcijaństwa, który objawił się w swoim Słowie jako Ojciec, Syn i Duch Święty, zaprasza każdego z nas do wiecznej wspólnoty z Nim. Tajemnica Trójcy Świętej odróżnia chrześcijaństwo od innych religii i jest zaproszeniem do poznawania Boga w Jego niezwykłej istocie, która przerasta nasze ludzkie poznanie.

Druk