Wolność seksualna

26.11.2020

"Nie unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien czas, za obopólną zgodą by oddać sie modlitwie; potem znów wróćcie do siebie, aby - wskutek niewstrzemięźliwości waszej - nie kusił was szatan."

Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 7:5

Wolność seksualna stała się obsesją wielu ludzi. Bóg, Stwórca seksu mówi jednak, że najepszą wolność seksualną można odkryć w małżeństwie. Pismo Święte naucza, że ciało żony należy do męża, a ciało męża do żony. Tak jak w pierwszym wieku naszej ery również i dzisiaj słowa te brzmią radykalnie.

Koncepcja wzajemnego oddania prowadzi do niesamowitego doświadczenia wolności seksualnej męża i żony. To nauczanie oznacza także, że mąż i żona powinni dbać o utrzymanie bliskiej, intymnej więzi ze współmałżonkiem.

Kluczowym jest tutaj jednak to, że chodzi o więź pomiedzy mężem a żoną. Chodzi o bliską, intymną i trwałą więź pomiędzy kochającymi się małżonkami. To miał na myśli Bóg, kiedy tworzył seks. To jest istota prawdziwej wolności seksualnej.