Myśl dnia

"Dobrze sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!" - Ewangelia wg. św. Mateusza 25:21

Talenty

Pewien bogaty człowiek miał trzech służącyh. Wyjeżdżał na długą wyprawę, więc dał jednemu z nich pięć talentów, drugiemu dwa talenty, a trzeciemu jeden. W owych czasach jeden talent stanowił wysoką sumę pieniędzy. Powiedział każdemu ze swoich sług ,aby dobrze zainwestowali środki, które im pozostawił.

Pierwszy sługa podwoił ilość talentów z pięciu na dziesięć. Również drugi sługa zainwestował dwa talenty i uzyskał cztery. Tylko trzeci sługa, obawiając się podjęcia ryzyka, zakopał powierzony mu talent.

Kiedy pan powrócił ze swojej wyprawy usłyszał pozytywne sprawozdania dwóch pierwszych i pochwalił ich za wykonaną pracę i właściwe wykorzystanie talentów. Kiedy jednak usłyszał historię trzeciego sługi, bardzo się rozgniewał i kazał oddać jego jeden talent pierwszemu słudze, który miał już dziesięć talentów.

Z którym z tych sług się utożsamiasz? Na ile mądrze wykorzystujesz to,co posiadasz i to kim jesteś, aby odzwierciedlać wartości Boga? Pewnego dnia każdy z nas będzie się musiał przed Bogiem rozliczyć z tego, co zostało mu powierzone.

Druk