Twoje przeznaczenie

31.12.2021

"Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne." - List św Pawła do Rzymian 11:29

Czy zastanawiasz się nad swoim przeznaczeniem? Czym jest powołanie? Czy każdy ma powołanie? Czasami ludzie zastanawiają się nad sensem własnego powołania. To brzmi tak mistycznie i tajemniczo.

Powołanie jest zaproszeniem do służby Bogu, co jest związane z pomaganiem innym ludziom w potrzebie. Zawsze wywołuje ono poczucie braku wystarczalności własnych możliwości, ponieważ skłania nas do wyjścia poza naszą sferę bezpieczeństwa. Zawsze związane jest z pewnym poświęceniem, oddaniem Bogu i innym ludziom oraz praktycznym wykorzystywaniem swoich zdolności i talentów ku dobremu. Boże powołanie w życiu człowieka jest zawsze zgodne z nauczaniem Pisma Świętego.

Czy wszyscy są powołani?

Można tak powiedzieć, jeśli uznamy, w zgodzie z biblijnym nauczaniem, że najwyższym powołaniem jakiego można doświadczyć jest bycie naśladowcą Chrystusa. To jest powołanie do życia w zgodności z nauczaniem Jezusa na co dzień, co staje się kluczem do wieczności.

Czy jesteś świadomy najwyższego przeznaczenia dla Twojego życia?