Zbawienie

30.12.2021

"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny." - Ew. wg. św. Jana 3:16

Pomimo starań niektórych ludzi aby wyeliminować Chrystusa ze świętowania Świąt Bożego Narodzenia i innych sfer życia, On wciąż pozostaje tym, kim jest.

Peter Larson napisał: „Pomimo naszych prób pozbycia się go z naszego życia, Bóg wciąż powraca. Życie Jezusa splecione jest dwoma cudami: narodzinami z dziewicy oraz pustym grobem. Jezus wszedł na świat przez drzwi ,na których było napisane „Zakaz wstępu”, a wyszedł drzwiami oznakowanymi „Brak wyjścia”.

Gdy Jezus przychodził na świat nie było dla Niego miejsca w żadnym lokalnym hotelu. Wydaje się, że w świecie, w którym żyjemy często nie ma miejsca dla Chrystusa. Został On przybity do krzyża, a Jego grób zastawiono wielkim opieczętowanym kamieniem. Żaden kamień nie był jednak w stanie powstrzymać Syna Bożego.

Pewnego dnia Jezus powróci. Czy jesteś na to przygotowany? Otworzysz drzwi swojego serca dla Niego czy zamkniesz? Decyzja należy do Ciebie.