Uprzejmość

26.07.2022

„Owocem zaś Ducha jest:...uprzejmość." - List św. Pawła do Galacjan 5:22

Czy wiesz, która cecha charakteru jest najbardziej doceniana? Uprzejmość.

W filmie pt. „Ściganyâ” (The Fugitive) Harrison Ford, w roli zbiega oskarżonego o zabójstwo, ryzykuje własne życie, by uratować chłopca, przebywającego na oddziale intensywnej terapii. Obsesyjnie ścigający go policjant zaczyna zadawać sobie pytanie: czy ten człowiek mógł zabić własną żonę. Daje się słyszeć powtarzane w jego myślach zdanie: “Wyrachowani mordercy nie robią tak dobrych rzeczy.

Przejawy uprzejmości zawsze nas intrygują. Kiedy mówię o niej, osobą, która przychodzi mi natychmiast na myśl jest Jezus. „Trzciny nadłamamej nie dołamał…” Zatem i my powinniśmy być wobec siebie życzliwi. Na pewno zostanie to dostrzeżone i docenione.