Najtrudniejsza praca

25.07.2020

„Oto dzieci są darem Pana..." - Księga Psalmów 127:3

Zastanawiałeś się kiedyś, jaka praca jest najtrudniejsza?

Odpowiedź brzmi: rodzicielstwo, przeprowadzenie dziecka przez zagrożenia wieku dorastania i pomaganie mu, by stało się tym, kim chce Stwórca.
Biblia ma na to ponadczasowy pogląd:
„Wskaż dziecku drogę, po której ma kroczyć, a kiedy dorośnie nie zboczy z niej.” Szlak życia wyznacza Bóg, ale rolą rodziców jest rozpoznawanie umiejętności, zainteresowań , ale też słabych stron swych dzieci. Wszystko po to, aby wzmacniać dobro, a eliminować zło.

Wychowanie to wielka sprawa. Nagrodą za włożony trud jest patrzenie, jak dzieci dorastają, stają się dojrzałymi ludźmi. Naprawdę warto podjąć wysiłek.