W poszukiwaniu znaczenia

26.12.2020

"...Gdzie jest nowo narodzony król Żydów?" - Ewangelia wg św. Mateusza 2:2

Jest dzisiaj wielu ludzi poszukujących znaczenia prawdy dla ich życia. Czy określiłbyś samego siebie jako osobę poszukującą znaczenia? Trzech króli ze wschodu opisanych w ewangeliach stanowi dobry przykład takiej właśnie postawy.

Bóg przemówił do nich poprzez ukazanie się nowej gwiazdy na niebie. Uwierzyli, że to co widzą jest znakiem symbolizującym przyjście na świat nowego króla. W czasie podróży Bóg przemówił do nich i objawił im, że Mesjasz narodzi się w Betlejem. Uwierzyli, dlatego też odnaleźli to, czego szukali.

Kiedy dotarli na miejsce ,odkryli odpowiedź, której szukali, a był nią nowonarodzony chłopiec o imieniu Jezus. Z całego serca uwierzyli, że jest On Synem Bożym, który stał się człowiekiem…i naszym Zbawicielem. Również dzisiaj Jezus jest odpowiedzią dla każdego poszukującego.