Trwała zmiana

27.12.2020

„Tak, więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.". - Drugi List św. Pawła do Koryntian 5:17

Jeszcze jeden nowy rok. Stary przeminął, a nowy nastał bez względu na to, czy chcemy tego, czy też nie. Większość z nas ma świadomość posiadania takich cech
charakteru i nawyków, których chciałaby się pozbyć. Niektórzy nawet podejmują próby zmiany swojego charakteru, postępowania. Ale zazwyczaj przypomina to cofanie licznika samochodu. Co prawda zmniejszymy liczbę z 200.000 do 20.000, lecz ciągle będziemy mieli pojazd, który przejechał 200.000 kilometrów.

Jest jednak nadzieja dla tych, którzy szczerze pragną odmiany. Podstawą jest przyznanie się do bezradności, do tego, że potrzebujemy pomocy Boga.

Biblia mówi, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Jeśli zawierzymy nasze życie Jezusowi Chrystusowi, On nas przemieni, także od wewnątrz. Dzięki Niemu nie będziemy jedynie „cofać licznika, ale doznamy realnej odnowy”. On wszczepi nam nowe duchowe serce.

To będzie trwała zmiana na lepsze.