Myśl dnia

“Słowo Boże jest bowiem żywe i skuteczne, ostrzejsze od każdego obosiecznego miecza…” – List do Hebrajczyków 4:12

Wiarygodność Pisma Świętego

Jedno z głównych zastrzeżeń wobec chrześcijaństwa można wyrazić w następujący sposób: “Biblia jest przepełniona mitami i błędami. Jest to księga ludzka, a nie Słowo Boże.” Prawdziwe pytania, które się kryją za tymi słowami to m.in.:

  • Czy Biblii można zaufać?
  • Czy słowa te są prawdziwe?
  • Czy jest to Słowo Boże czy ludzkie?

Po pierwsze, warto się zastanowić o jakich błędach tutaj mowa? Czy powtarzamy niesprawdzone przez nas opinie i uprzedzenia innych wobec Pisma Świętego? Czy sam czytasz, studiujesz i rozważasz Słowo Boże?

Po drugie, wiarygodność Pisma Świętego opiera się również o wiarę. Życie Jezusa, Jego śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie po trzech dniach stanowią fundamenty chrześcijaństwa. Skoro Jezus zmartwychwstał, to wszystkie inne zdarzenia opisane na stronicach Biblii są również możliwe. Wiara w Słowo Boże zaczyna się od wiary w Jezusa. Wiara w Jezusa jest nieodłącznie związana z zaufaniem wobec przesłania Słowa Bożego.

Druk