Szokujące twierdzenie

13.04.2021

„Nie przyszedłem rozwiązać lecz wypełnić." - Ewangelia św. Mateusza 5:17

Jedno z najbardziej szokujących stwierdzeń, wypowiedzianych przez człowieka, brzmi: „Czy myślicie, że przyszedłem, aby rozwiązać prawa czy proroków? Nie przyszedłem, aby je rozwiązać, lecz aby je wypełni.”

Człowiekiem, który to powiedział był Jezus. Mówiąc o prawach i prorokach odnosił się do Pisma Świętego. Twierdził, że jest ono wypełnieniem dobrego, moralnego życia.

Jezus mówił, że jest urzeczywistnieniem słów proroków, takich jak Izaak, Jeremiasz i Daniel.

Pokazał nam to poprzez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie. Wierząc Biblii, wierzysz Jezusowi. Wierząc Jezusowi, wierzysz, że wypełni Pismo Święte. Przede wszystkim Jezus pokazuje nam, jak dochować Bożych nakazów.

Kiedy zapytano Go, które z przykazań jest najważniejsze, odpowiedział: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej, a bliźniego swego jak siebie samego”. Nie można przestrzegać jednego nakazu bez innego. Jezus jest jedyną osobą, która może wypełnić Słowo Boże.