Więzi rodzinne

12.12.2021

"...twój naród będzie moim narodem..." - Księga Rut 1:16

Zwykle jedną z najtrudniejszych więzi w rodzinie są relacje z teściami. Są oni jednak błogosławieństwem wynikającym z naszego małżeństwa.

Napięcia w więzi z teściami pojawiają się w oparciu o relacje z osobą, którą kochasz. Powodem dla którego teściowie pojawiają się w twoim życiu jest ta osoba. Czasami rodzice mogą mieć różne oczekiwania, a wręcz wymagania wobec swoich dzieci i nie przestają ich wyrażać nawet po ślubie.

Zamiast oferować rady jak sobie radzić z teściami chciałbym przywołać cztery historie z Pisma Świętego: aby budować zdrową więź z teściami przeczytaj historię Możesza i jego teścia w Księdze Wyjścia 18, lub historię Rut i jej teściowej opisaną w Księdze Rut. Przeczytaj również na temat więzi Jakuba ze swoim teściem w Księdze Rodzaju 29 i Dawida z Saulem w Pierwszej Księdze Samuela. Mam nadzieję, że to będzie dla ciebie pomocne.