Myśl dnia

„Staczaj dobry bój wiary”Pierwszy List św. Pawła do Tymoteusza 6:12

Wojna i pokój

William Tecumseh Sherman powiedział, “Wojna jest Piekłem.”

Zaprzyjaźniony pastor skomentował te słowa: “Wojna nie jest Piekłem. Piekło jest bowiem miejscem, w którym ludzie zasłużenie się znajdują. Wojna natomiast uderza w niewinnych. Wojna to zło“ tak twierdzą wszyscy przy zdrowych zmysłach. Jednak rodzi się pytanie, czy istnieją uzasadnione konflikty zbrojne.

Jezus uczy nas, iż mamy kochać naszych wrogów i starać się czynić pokój. Oczywiście każdy chrześcijanin powinien tak postępować. Słowo Boże wskazuje ponadto, iż Stwórca wyznaczył władze do wymierzania sprawiedliwości, strzeżenia i obrony obywateli. Jak pogodzić te pozornie wykluczające się prawdy.

Módlmy się, za przywódców naszego rządu i dowódców wojsk, aby efektywnie walczyli ze złem . A gdyby przyszło nam iść na wojnę w obronie słusznej sprawy, módlmy się, abyśmy wyszli z niej zwycięsko i z jak najmniejszym uszczerbkiem na zdrowiu.

Druk